Ανάπτυξη ΜΙΚΡΟσυστήματος ΒΙΟαισθητήρων για την Επιλεκτική Ανίχνευση ΦυτοΦΑΡΜάκων

Το ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΑΡΜ (Κωδικός Πράξης: ΑΤΤΡ4-0325463), είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 στο πλαίσιο της Δράσης “Συνεργειες Ερευνας Και Καινοτομιας Στην Περιφερεια Αττικης”.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνολογιών για την ανίχνευση φυτοφαρμάκων σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, καθώς και στην ενσωμάτωση των τεχνολογιών αυτών σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ευφυούς γεωργίας (smart farming). Το προτεινόμενο σύστημα θα συνδυάζει τεχνολογίες για την ανάπτυξη μιας φορητής, αυτόνομης, εύχρηστης και πρωτότυπης εργαστηριακής συσκευής η οποία θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τους ίδιους τους αγρότες καθώς και από οργανισμούς πιστοποίησης καλλιεργειών. Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη ολιστικής παρακολούθησης του θερμοκηπίου: χωρική παρακολούθηση του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση της εξέλιξης της καλλιέργειας, και των εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών πρακτικών καθώς και η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των φυτοφαρμάκων με παράλληλη βελτιστοποίηση της παραγωγής και μείωση των παράπλευρων συνεπειών τους στους έμβιους οργανισμούς.