📢 Το 3ο newsletter του ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΑΡΜ είναι έτοιμο!

Στο 3ο newsletter μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το έργο, και πιο συγκεκριμένα:

  1. Την ανάπτυξη του μικροροϊκού συστήματος με ενσωματωμένους ηλεκτροχημικούς αισθητήρες,
  2. Την ανίχνευση φυτοφαρμάκων με το ΜΡΣ στο εργαστήριο
  3. Την ανίχνευση φυτοφαρμάκων με το σύστημα ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΑΡΜ και τέλος
  4. Την γραφική διεπαφή ελέγχου τουσυστήματος

Μπορείτε να διαβασετε το 3ο newsletter πατώντας στην εικόνα 👇